esim לאירלנד,מדינה במערב אירופה

עכשיו esim לאירלנד

אירלנד, אירית אייר היא מדינה במערב אירופה, התופסת חמש שישיות מהאי המרכזי המערבי ביותר של האי הבריטי.

עכשיו esim לדבלין

דבלין היא עיר בירת אירלנד, השוכנת בחוף המזרחי במחוז ליינסטר.

בלפסט היא גם עיר הבירה הגדולה ביותר בצפון אירלנד.

עכשיו esim לדרי

תושבי דרי הם כ-85,016 במספר. כתוצאה מכך, דרי היא העיר השנייה בגודלה בצפון אירלנד לפי סך האוכלוסייה.

חבילות תקשורת אזוריות

שימוש ב-eSIM אחד למגוון יעדים

מבצעים שלא מפספסים

מגוון חבילות תקשורת בהנחות לזמן מוגבל!